iBalans erbjuder Stödboende,Familjehemsvård, Öppenvård och Chefsstöd

arrow down

Våra tjänster

Vår bärande idé är att individanpassa utbudet efter efterfrågan i våra tjänster
ungdom stödboendet

Stödboende

På stödboendet arbetar socionomer med lång erfarenhet av öppenvård och behandlingsarbete.

Barn i boll

Konsulentstöd & Familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar samt vid behov föräldrar.

Barn i fiske

Öppenvård

Vid behov specialsyr iBalans vården och kompletterar den egna professionen med externa samarbetspartner. 

människor som sitter och pratar

Chefs-stöd

iBalans erbjuder handledning, konsultation, utbildning och stöd till socionomer och
chefer inom kommunal
socialtjänst och till privata aktörer.

Vad säger våra kunder

Samarbetspartners

Externa samarbetspartner – Busmottagningen, Psykologtjänst i Skåne och Björka assistans.

Stödboendet i Lund

iBalans har ett stödboende om fem lägenheter beläget i Lund. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd i boendet, sysselsättning, kontakt med myndigheter etc. Boendet kan även fungera som utslussboende för familjehemsplacerade ungdomar.

Södboende
Familj promenad

Familjehem

Familjehemmen är utvalda och utredda enlig BRAFAM och Kälvestens metoden med efterföljande analys av oberoende psykolog. I konceptet ingår tillgång till beredskap dygnet runt. Familjehemsvården kan – vid behov kompletteras med andra professioner.

Öppenvård

iBalans kan erbjuda öppenvård – i det egna hemmet – som en del i ett förändringsarbete för barn och deras föräldrar.

iBalans har möjlighet att ”följa med” barnet och dess familj vid avslutade familjehemsplaceringar dels i form av öppenvård som bedrivs i det egna hemmet dels i form av stöd/träningsboende.

iBalans har sitt kontor på stöd/träningsboendet vilket i praktiken innebär att personal finns tillgänglig varje vardag. Vid behov kan boendet bemannas även helger, kvällar och nätter.

Familj på brygga
människor som sitter och pratar

Chefs-stöd

iBalans erbjuder handledning, konsultation, utbildning och stöd till socionomer och chefer inom kommunal
socialtjänst och till privata aktörer.

OM OSS

Flexibel, kunnig och erfaren personal med 150 års erfarenhet

Vår bärande idé är att individanpassa utbudet av våra tjänster utifrån efterfrågan och erbjuda en flexibel, kvalitativ- och kostnadseffektiv vård.
iBalans är ett litet företag och det finns en medveten filosofi - att bibehålla det lilla företaget som möjliggör bärande relationer, korta beslutsvägar, kontinuitet och flexibilitet.

Kontakta oss