iBalans Familjehem

Familjehemmen är utvalda och utredda enligt BRAFAM och Kälvestens metoden samt vid behov efterföljande analys av oberoende psykolog. I konceptet ingår tillgång till beredskap dygnet runt. Familjehemsvården kan – vid behov kompletteras med andra professioner.

Målgrupp

Målgruppen är barn, ungdomar och deras föräldrar. Problemområden kan till exempel vara omsorgsbrist, psykosocial-, relations-, skol-, neuropsykiatrisk- och anknytningsproblematik.

Olika familjehemsplacerings alternativ

Veckofamiljehemsplaceringar, – där barnen kan visats i det egna hemmet på helger och lov – där familjehemmet kompletterar med en fungerande vardagsstruktur med skola och meningsfull fritid. Familjehemmen har handledning och stöd av familjehemskonsulent. 

Konsulentstödda familjehemsplaceringar, – där barnen är placerade på heltid i familjehemmen och familjehemmen har handledning och stöd av familjehemskonsulent. Familjehemskonsulenterna träffar oftast barnen i familjehemmen i samband med handledning till familjehemmen. Familjehemskonsulenterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Förstärkta konsulentstödda familjehemsplaceringar, – där barnen är placerade på heltid i familjehemmen och familjehemmen har handledning och stöd av familjehemskonsulent. Barnen kan erbjudas enskilda samtal med iBalans personal och barnens föräldrar kan erbjudas individanpassad öppenvård. Familjehemskonsulenterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Utredningsfamiljehemsplacering, – där barnet och vid behov barnens föräldrar är placerade i familjehem under en begränsad utredningstid. Utredningen genomförs på direkt anmodan från uppdragsgivare och ett utredningsteam skapas med de professioner som motsvarar behoven.