Samarbetspartners

Busmottagningen är en öppenvårdsmottagning bestående av personal med lång erfarenhet av psykosociala utredningar och psykologisk behandling av barn, unga och deras familjer. Johan Nordahl, leg. psykolog, och Anna Johnsson, familjeterapeut, driver verksamheten som erbjuder individuellt anpassade upplägg för barn och unga och deras familjer/familjehem. www.busmottagningen.se 

Psykologtjänst i Skåne drivs av leg. psykolog Marie Kleiman-Ring som tillsammans med Liselotte Hjortenhammar, leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, erbjuder neuropsykiatriska och psykiatriska utredningar. www.psykologtjanstiskane.se

Vid LSS tillhörighet samarbetar vi med Björka Assistans. Björka Assistans målsättning är att genom personlig assistans skapa livskvalité för barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige. Björka Assistans leds av socionom som har över 30-års erfarenhet. www.bjorka-assistans.se