iBalans Chefs-stöd

Handledning, konsultation, utbildning och stöd

iBalans erbjuder handledning, konsultation, utbildning och stöd till socionomer och chefer
inom kommunal socialtjänst och till privata aktörer.

iBalans handledning, konsultation, stöd och utbildning präglas av ett salutogent synsätt och ett
systemiskt perspektiv.


Kontakta oss