iBalans Öppenvård

Öppenvård med praktisk/pedagogisk inriktning

Öppenvården kan vara en social och praktisk stödinsats i syfte att stärka människors förmåga att hantera vardagslivet. Det är ett socialt och pedagogiskt stöd som syftar till att motivera till ett så självständigt liv som möjligt.

I öppenvården kan det ingå handledning och stöd att planera och genomföra vardagliga sysslor som till exempel städning, tvätt, inköp. Det kan också ingå socialt stöd för att bryta eventuell ensamhet och isolering.

Öppenvård med behandlingsmässig inriktning

Insatserna utgår från behandlingsmässiga metoder för att ge stöd i det vardagliga livet och sker i form av ett gemensamt förändringsarbete. Med behandlingsmässiga metoder menas att arbetet utförs enligt ett strukturerat arbetssätt alternativt en behandlingsmetod. Personalen är bl. a utbildade i lösningsfokuserat arbetssätt, FREDA, familjeterapi och MI.