iBalans Stödboende

Stödboendet i Lund

iBalans har ett stödboende om fyra lägenheter beläget i Lund. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd i boendet, sysselsättning, kontakt med myndigheter etc. Boendet kan även fungera som utslussboende för familjehemsplacerade ungdomar. 

På stödboendet arbetar  socionomer/socialpedagoger med lång erfarenhet av öppenvård och behandlingsarbete. Stödboendet kan kompletteras med Öppenvård med praktisk pedagogisk inriktning och behandlingsmässig inriktning.